Overzicht aanbod aangepaste sport

Coördinatie Aangepast Sporten

  • Sport service Noord-Holland
    voor mensen met een lichamelijke-, verstandelijke-, visuele- of auditieve beperking, mensen met een autismespectrum stoornis of een chronische aandoening.